Intake en wennen

Een paar weken voor de begindatum van de overeengekomen opvang nodigen we u en uw kind uit om op de stamgroep te komen wennen. U kunt de wenafspraken gebruiken om Mijn tweede thuis rustig te verkennen en nader kennis te maken met onze pedagogisch medewerkers en andere huisgenootjes. Ook kunt u alvast een beetje 'oefenen' in het afscheid nemen.

De eerste wenafspraak komt u samen met uw kind en bespreken we onder meer de gezondheid en slaap-, eet- en drinkgewoonten en/of gang van zaken op de dagopvang en peuterspeelzaal. Tevens gaan we uitgebreid in op uw wensen met betrekking tot de verzorging en opvoeding en polsen we de behoeften op het gebied van opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid. Uw kind krijgt de kans in uw bijzijn lekker rond te kijken of mee te doen met het gebeuren op de groep. De tweede keer brengt u uw kind een dagdeel. Afhankelijk van hoe het gaat maken we al dan niet nog een vervolgwenafspraak.