Onze visie en werkwijze

Visie

Ervaringen in de kinderjaren zorgen ervoor hoe een mens gaat denken over zichzelf en zijn (natuurlijke en sociale) omgeving. Deze positieve of negatieve gedachten zijn vervolgens van invloed op zijn gevoelsleven, de keuzes die hij maakt en daarmee de kwaliteit van de verdere levensloop. Negatieve gedachten remmen de groei en ontwikkeling waar positieve gedachten een stimulerende werking hebben.[1]

Wij zijn van mening dat ieder kind positieve aandacht verdient en zien het als onze verantwoordelijke taak hier het juiste klimaat voor te creëren. We werken vanuit de gedachte dat alles wat we doen moet bijdragen aan een goede sfeer in de opvang en een positieve ontwikkeling van onze huisgenootjes.

Of het nu gaat om onze dagopvang, bso of peuterspeelzaal, wij willen dat als een kind weer naar huis gaat dat het:

 • zich bij ons thuis (veilig) heeft gevoeld
 • iets plezierigs voor zichzelf heeft gedaan
 • lekker met andere kinderen heeft gespeeld en
 • spelenderwijs ook iets heeft geleerd

Werkwijze

Om onze pedagogische doelen te bereiken werken we met:

 • Een duidelijke visie
 • Betrokken en goed geschoolde medewerkers
 • Verticale en horizontale stam- en basisgroepen
 • Kindvriendelijke groepsruimten
 • Ontwikkelingsstimulerende activiteiten en speelmaterialen
 • Het VVE-programma Uk&Puk op onze dagopvang en peuterspeelzaal
 • Korte lijnen naar hulpverlenende instanties zoals het consultatiebureau, de logopedist, de GGD, etc.
 • Gezellige en verantwoorde maaltijden
 • Protocollen en huisregels voor de duidelijkheid, veiligheid en gezondheid 

Meer over onze pedagogische visie en werkwijze leest u in ons Pedagogisch plan. Ons pedagogisch plan vindt u bij Mijn tweede thuis in de Documentatiemap voor ouders.

[1] Gebaseerd op het gedachtegoed van Eric Berne (Montréal, 1910 – 1970), grondlegger van de Transactionele Analyse.