Onze opvang

Mijn tweede thuis staat garant voor professionele kinderopvang en voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang hieraan stelt. We zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van onze huisgenootjes en nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de opvang.

Wij bieden drie soorten opvang: dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 en peuteropvang voor peuters van 2 tot 4. De groepen zijn in principe gescheiden en maken gebruik van verschillende verblijfruimtes.

Sweelinckplein 5

Onze mooie en kindvriendelijke locatie op het Sweelinckplein beschikt over:

 • Leuke en vrolijke speelruimten
 • Rustige slaapkamers en een
 • Ruime buitenspeelplaats

Weissenbruchstraat 9

Onze bso in de Weissenbruchstraat over:

 • Leuke en vrolijke bso-ruimte
 • Groot schoolplein aan de overkant van de straat en
 • Leuke speeltuinen op loopafstand

Kenmerken

Wij kenmerken onze gehele kinderopvangorganisatie graag als:

 • Betrokken
 • Toegankelijk
 • Transparant

Betrokken

Persoonlijke aandacht voor ouders en kinderen
Oprechte betrokkenheid en interesse in ouder en kind zien we als een belangrijk uitgangspunt voor een goede onderlinge relatie. We zijn geïnteresseerd in hoe u het maakt, wat u belangrijk vindt en hoe onze huisgenootjes het thuis doen. We willen dat u en uw kind zich bij ons thuis/op het gemak voelen. We weten daarom graag wat 'thuis' voor u betekent. Goede communicatie met u is essentieel om uw kind goed te kunnen opvangen.

Toegankelijk

Toegankelijk in de breedste zin van het woord
- Voor iedereen. In principe is onze opvang toegankelijk voor iedereen, voor ouders en kinderen uit alle inkomenscategorieën, ongeacht geboorteland, culturele- en/of religieuze achtergrond. Ook een beperking hoeft geen probleem te zijn. Uitgangspunt voor plaatsing is altijd dat de opvang verantwoord is, dat wij het kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft, dat het de aandacht krijgt die het verdient, zonder dat dit ten koste gaat van de andere kinderen in de groep.
- Open. Mijn tweede thuis is laagdrempelig en staat altijd open voor nieuwe ideeën. Aarzel nooit om ons te benaderen, wij gaan graag met u in gesprek.
- Bereikbaar. Onze opvang is goed te bereiken. Lopend, op de fiets, met de auto of het openbaar vervoer.

Transparant

Openheid in communicatie en handelen
Mijn tweede thuis beoogt een transparante opvang te zijn. Dit betekent dat wij in alle openheid willen communiceren en u ook gewoon laten zien hoe het er bij ons aan toe gaat.

In Dordrecht

Onze twee opvanglocaties bevinden zich in de wijk Oud-Krispijn. Ook voor de volgende wijken zitten wij goed in de buurt:

 • Nieuw-Krispijn
 • Crabbehof
 • Wielwijk

Sweelinckplein 5

 • Dagopvang
 • Kinderdagverblijf
 • Crèche
 • Peuterspeelzaal
 • Voorschool
 • VVE-peuteropvang
 • Bso

Weissenbruchstraat 9

 • Bso